Vytvorenie e-mailovej schránky:

 

 


E-mailová adresa je jedným z najstarších spôsobov komunikácie na internete, avšak stále najpopulárnejší a najpoužívanejší.  Pravdepodobne to bude tým že e-mail tu bol ešte v dobe keď ani samotný internet neexistoval. A samotná existencia e-mailových systémov bola rozhodujúcou motiváciou pri tvorbe internetu. Ale späť k téme.

E-maily sú veľakrát práve tým prvým počiatkom komunikácie medzi firmami, alebo medzi nejakým klientom a firmou a podobne. V prípade že ide o firmu, je veľmi dôležité aby sa už pri prvom kontakte odovzdávala informácia o vašej identite spoločnosti, či už vlastnou doménou v podobne info@<moja_firma.sk> alebo vlastným podpisom v e-maily.

E-maily vytvorené v systémoch ktoré ponúkajú tieto služby zadarmo nevzbudzujú veľkú dôveru či už u inej firmy alebo u klienta. Preto je lepšie mať vlastnú doménu z ktorej viete tak spraviť plnohodnotné e-mailové schránky ktoré budú vzbudzovať dôveru.

 


 

Pre vytvorenie vlastnej e-mailovej schránky sa najskôr prihlásime do nášho Plesk control panelu a nájdeme si doménu ku ktorej chceme vytvoriť e-mail.
Na vrchnom menu domény si vyberieme možnosť Pošta a klikneme na ňu.

Zobrazí sa nám možnosť Poštovní účty kde opäť klikneme a presmeruje nás to na stránku Pošty pre doménu ktorú sme si vybrali.
Na tejto stránke klikneme na tlačidlo vytvoriť e-mailovú adresu kde budeme pokračovať už podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
T.j.:
E-mailová adresa –
Externá e-mailová adresa (nepovinné) –
Zadáme heslo prípadne si necháme vygenerovať –
Nastavíme či chceme neobmedzenú veľkosť (v rámci hostingového balíku) alebo obmedzenú –
A zadáme si popis ku danej e-mailovej schránke (nepovinné)

Následne na to klikneme na tlačidlo OK a e-mail máme vytvorený.

17 zobrazenie/í