Obnovenie zálohy webu, subdomény, databázy alebo e-mailu:


Na to aby sme obnovili  vlastnú zálohu našej webstránky, budeme sa musieť prihlásiť do Plesk control panelu. Ako sa prihlásiť do Plesk control panelu nájdete v tomto článku:
Ako sa prihlásiť do Plesk control panelu 

Po tom čo sa úspešne prihlásime do Plesk control panelu, nájdeme možnosť “Backup & Restore” v riadiacom paneli alebo na pravom boku panelu a klikneme na ňu.
Budeme presmerovaný na “Správcu zálohovaní”.

Zobrazí sa nám zoznam vytvorených záloh či už nami, alebo systémom automaticky. V tomto zozname si nájdeme zálohu z ktorej chceme obnoviť službu.
Zo zálohy vieme obnoviť nasledujúce:
Poštové účty (e-maily)
Databázy
SSL/TLS Certifikáty
Weby
Zónu pre DNS
Súbory pre subdomény

Klikneme na danú zálohu z ktorej chceme obnoviť službu a zobrazia sa nám podrobnosti o zálohe a konfigurovateľné možnosti zálohy kde si vyberieme čo chceme obnoviť.
Vybrané objekty – Vyberáme službu ktorú chceme obnoviť (subdoména, e-mail, databáza, SSL/TLS certifikát a atď)
Všetky objekty (celý systém) – obnoví celý náš obsah domény, subdomény, databázy, e-maily a atď.

Po zakliknutí možnosti Všetkých objektov si vyberieme z možností nižšie ktoré chceme ( konfigurácia domény, obsah virtuálneho hostiteľa, databázy a pošta )
Následne na to si nastavíme či chceme dostať e-mailové upozornenie o tom že bolo obnovenie zálohy úspešne a po celkovom nastavení obnovenia klikneme na tlačidlo Obnoviť
Záloha sa nám teraz úspešne spustila a počkáme na jej dokončenie.