DNS Záznamy:

Systém názvov domén alebo systém mien domén alebo systém doménových mien (angl. domain name system), skr. DNS, je systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja (hostname) a názve domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach ako internet. Najdôležitejšie je, že poskytuje mechanizmus získania IP adresy pre každé meno stroja (lookup) a naopak (reverse), a uvádza poštové servery (MX záznam) akceptujúce poštu pre danú doménu.

DNS poskytuje na internete všeobecne dôležitú službu, pretože kým počítače a sieťový hardvér pracujú s IP adresami, ľudia si vo všeobecnosti ľahšie pamätajú mená strojov a domén pri použití napr. v URL a e-mailovej adrese (obzvlášť nepríjemné by to bolo pri IPv6 adrese). DNS tak tvorí prostredníka medzi potrebami človeka a softvéru.

Čo znamená TTL?

Skratka TTL znamená “Time To Live”. Je udávaná v sekundách a označuje dobu, po ktorú môže byť DNS záznam uchovaný v cache lokálneho DNS serveru poskytovateľa pripojenia k internetu. Často je udávaná hodnota 86400 sekúnd, čo je 24 hodín. Túto hodnotu určuje správca daného DNS serveru, napríklad poskytovateľ pripojenia k internetu (ISP). Potom čo doba TTL uplynie, musia byť cache DNS serveru obnovené.


A záznam

Hlavným záznamom je A záznam. Slúži pre nastavenie IP adresy, z ktorej sa načítava konkrétny obsah. Pre každú subdoménu je možné nastaviť vlastnú IP adresu. Adresy v A záznamoch sa zadávajú vo formáte IPv4.

Host Typ   Hodnota     TTL
 @   A  109.74.144.169   600

AAAA záznam

AAAA záznam je to isté čo A záznam, s tým rozdielom že ide o IP adresu vo formáte IPv6.

Host  Typ           Hodnota            TTL
 @   AAAA  2001:db8:3333:4444:CCCC:DDDD:EEEE:FFFF    600

IPv6 je verzia 6 internet protokolu, ktorá má nahradiť IPv4 adresy. IPv6 používa pre svoje adresy rozsah 128 bitov, čo je obrovský rozdiel oproti IPv4, ktorá používa rozsah iba 32 bitov.
Hlavným dôvodom vytvorenia IPv6 je nedostatok adresného priestoru IPv4.

CNAME záznam

CNAME záznam alebo záznam kanonické meno spôsobuje, že jeden názov domény je aliasom pre iný. Takáto doména má platné všetky subdomény a DNS záznamy originálu.

Host  Typ      Hodnota      TTL
 *   CNAME       @       600
mail  CNAME   mail.globerg.digital  600

NS záznam

NS záznam alebo name server záznam mapuje názov domény na zoznam DNS serverov pre danú doménu. Delegácie závisia na NS zázname.

Host  Typ     Hodnota     TTL
 @   NS   ns1.globergdns.eu   600
 @   NS   ns2.globergdns.eu   600
 @   NS   ns3.globergdns.cz   600
 @   NS   ns4.globergdns.net  600

SRV záznam

SRV záznam je zovšeobecnený záznam o lokalizácii služby.

    Host     Typ   Priorita   Váha  Port       Hostname      
_autodiscover._tcp  SRV    0     0   443   autodiscover.globerg.digital

MX záznam

MX záznam alebo mail exchange záznam mapuje meno domény na zoznam mail exchange serverov pre danú doménu.

Host   Typ  Priorita    Hodnota      TTL
 @    MX    10   mx.globerg.digital   600

TXT záznam

TXT záznam umožňuje administrátorovi vložiť do DNS záznamu ľubovoľný text; tento záznam sa tiež používa v špecifikácii Sender Policy Framework (SPF).

Host   Typ             Hodnota              TTL
@     TXT    v=spf1 +a +mx +a:server1.globerg.digital -all   600

 

10 zobrazenie/í