Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit amet augue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

d
 
Explore the Features

About hosting

c

Zdigitalizujeme vaše účtovníctvo alebo sklady

  1. Základným krokom k digitalizácií vašho alebo nami poskytnutého ERP systému je podrobná analýza potrieb klienta na základe ktorej navrhneme riešenia.
  2. Klientovi predstavíme možnosti a obsah navrhovaných riešení.

A môžeme začať s nasadením!

Proces nasadenia trvá približne 7 pracovných dní. Počas tohto obdobia testujeme integrovanú aplikáciu, vykonávame IT zásahy potrebné k bezproblémovej a bezpečnej prevádzke a pripravujeme systém na vopred dohodnuté zaťaženie a požiadavky.

j
s

A už môžete systém využívať naplno!

  1. Po kompletnom spracovaní ERP v cloude prebieha prezentácia služby a zaškolenie klienta.
  2. Klientovi odovzdáme prihlasovacie údaje a certifikáty potrebné k bezpečnej prevádzke systému.